Nitish Kumar takes ‘sadachari’, ‘bhrashtachari’ swipe at BJP