J&K BJP Gujjar member Khatana nominated to Rajya Sabha