Modi set to release cheetahs in Kuno on his birthday tomorrow